top of page

ליווי מנחי קבוצות בתנועה


עם השנים, צברתי ניסיון במתן סיוע לאנשי מקצוע, קולגות שלי, המנחות/ים קבוצות בתנועה ומדיטציה.

מצאתי, כי לחלקנו חסר הדגש של: מה אני רוצה להביא לקבוצה, למה אני מנחה/ת תנועה?
האם זה הנושא של כושר, הבעה, יצירתיות, חיבור לעצמי?
כשאני יודע/ת למה, האיך פשוט יותר וגם רשימת הפחדים מצטמצמת.

לעתים, איננו סומכים על עצמנו, שנדע איך לעמוד, לדבר, לרקוד, לעניין (ועוד לעשות הכול בו זמנית...)

לעתים, חסר ידע מקצועי.

מנחה, שרוצה עצה בנושאים הבאים, מוזמנ/ת להיפגש וליהנות מסיעור מוחות יצירתי במיוחד:
הבנת היעדים שלי כמנחה והחיבור שלי אליהם.
בניית שעור או סדנא.
בניית סדנא לפסטיבל.
בניית רצף של שיעורים.
בניית פלייליסט.
כוריאוגפיה.
עבודה עם אייפוד, אייטיונז.
בניית קבוצה, שיווק, פרסום, אמונה והתמדה...

 

bottom of page