top of page

לחיות בצל או בצלם

לחיות בצל או בצלם

כולנו נבראנו בצלם. כולנו תדר של אהבה. 7 מליארד גוונים של אהבה.

כשאנחנו שוכחים את המקור שלנו, את היותנו אלוהים, אנחנו נבהלים. הכול מרגיש גדול, זר ומפחיד.

כשאנחנו שוכחים אנחנו מחפשים את התשובות מחוץ לנו.

אנחנו מחפשים מישהו שיתקן עבורנו, שיתקן אותנו, שיברא עבורנו.

כשאנחנו שוכחים אנחנו מתביישים, עוטים עלי תאנה, מסתתרים. מחביאים אותנו, את המתנות שלנו.

שבעה מליארד בני אנוש על האדמה ומעטים כל כך חיים אהבה. לעצמם, לאחיהם, לעולם.

לא חשוב מה את מרגישה כעת, לא משנה מה עשית, אם אהבת, כמה הבטחות קיימת, כמה נדרים הפרת, איך אתה נראה, כמה נאהבת, מה "השגת" בחייך, לאן הגעת, בת כמה את- את/ה כאן בזכות היותך אהבה, באת מאהבה ודרכך אהבה.

את יכולה להסתפק במועט, לשכוח את תשוקתך, שמחתך, יצירתך.

אתה יכול לסגור את לבך, להחביא את רגשותיך.

הם לא הולכים לשום מקום. הלהבה שלהם היא אש תמיד והיא איננה מוותרת.

בפעם הבאה שאבהל אושיט יד למישהו.

בפעם הבאה שארצה להסתתר, אעזור לך לצאת אל השמש.

בפעם הבאה שלבי יעטה שריון, אשלח קרני אהבה לסדקים בשריונך.

אהבה.

bottom of page