top of page

מי בא אלי?

מי בא אלי?

אני אוהבת להתחבק.

אני אוהבת לגעת.

אני עושה כמיטב יכולתי להגיע ל: "כל שעתיים חיבוק" - לפחות.

אנשים מחבקים- לעתים ביד אחת, לעתים עם טפיחה על הגב, מרחיקים את החלק התחתון של הגוף, פעם העירה לי מישהי שעלי לחבק עם יד שמאל למעלה, כי כך הלב פתוח...

נזכרתי כי כנערה נהגתי לחבק ולגעת. בנים לקחו את זה לכיוונים אחרים, חברות טובות שלי הסבירו לי כי זה מביך ולא נעים. אז הפסקתי להרבה זמן.

(לשמחתי, ההפסקה לא כללה את הקרובים אלי) ובשנים האחרונות, ככל שהלב נפתח, הכלי מתרחב ו- אני מחבקת ומחבקת.

אני אוהבת לחבק עד התחושה של שני לבבות ההופכים לאחד והכל מתמוסס מסביב. מוכרת לך התחושה?

גם המדע מספר היום על הורמון החמלה שמשתחרר בחיבוק, והופך אותנו לאחד.

מישהו רוצה חיבוק? כשאהיה גדולה, אהיה האמא המחבקת. זה כל מה שצריך. חיבוק.

bottom of page