top of page

בשם האנשים האיתנים כהר

בשם האנשים האיתנים כהר

מודעות

מבקשת לאמר לנו איזה דבר.

אני יודעת, כך אנו נדמים-

צעדנו בטוח על האדמה

לבנו פתוח לרוח

עינינו רכות

אוזנינו כרויות להאזין,

כך היינו משחר הימים

כך נהיה תמיד.

וזה נכון

וזה אמתי

והשורשים עמוקים והשלוחות מבקשות להעניק

אבל במעמקי ההר

פועם לב רגיש מאד

וכבר למדנו לציין כשאנחנו צריכים

כי לא רואים עלינו

ולבקש כשחשוך

כי האור בחוץ מבלבל

והנה עוד משאלת מעמקים:

גם עלינו פועל

קסמן של מלים

נשימה קטנה לפני ההגיה

ושוב בינינו אלוהים.

ת ו ד ה

bottom of page