top of page

יום הולדת

יום הולדת

נשים מודעות

מותר לשאול בת כמה את?

כי, את יודעת,

נשים לא נהוג לשאול שאלות

חלק מהתפקיד הוא

להישאר

לעד צעירות.

כן!

אני בת

חמישים ואחת

שנים מבורכות

בהתגשמות הפיזית הזאת.

לפעמים שנה הרגישה נפלא

לפעמים כמו טעות

ולא, המספר אינו מתייג אותי,

זו אני שמעניקה לו משמעות.

ולכן, בפשטות, אני מודה,

על כך שהשנה נתתי עבודה,

הקשבתי לאבא בשמים

ולאמא אדמה

וכמיטב יכולתי

עיבדתי השממה.

רקדתי, שחיתי,

תקשרתי, בראתי,

כתבתי, ריפאתי,

למדתי, נשמתי,

הקשבתי, השמעתי,

שתקתי, התבוננתי,

החכמתי, שכחתי,

צחקתי ובכיתי

אהבתי

נגעתי.

תודה

על הנשימה

על הנשמה

על זה הגוף.

תודה על השירות

המלמד, המכושף,

תודה על הענווה,

על השפיות והטירוף.

תודה

שאת ואתה

כאן אתי,

בהסכמה,

לשחק עמי

בנפרדות.

חיבוק ענק.

תודה על האחדות.

bottom of page