top of page

איך לפעמים Fuck it  היא התובנה הגבוהה ביותר


תודעה

איך לפעמים Fuck it היא התובנה הגבוהה ביותר

בנתיב התודעה מעל עשרים שנה

לא עוצרת

לרגע לא חונה

מחברת את אבא בשמים

לאמא אדמה

משחררת אמונות ונשימה

מרקידה בשר ועצמות

מתמירה כעסים ומלחמות

אוהבת

מרפאה

מאמנת

מטפלת

בי

באחרים

באחרות

וכמו תמיד

משהו קרה

ואני מאומנת

אז אני רואה

מיד בהתחלה

לא כשהצוק נופל

כמו שלמדתי

כמו שלימדתי

כמו שכבר הרגל

bottom of page