top of page

הפוכה


גבי שיר

הפוכה

ואיכשהו אצלי הפוך

כמה שיותר רחוק מהלב

כך זועקים קרבי

הוא זכאי

לחמת הספק

ללחי השנייה

לערימות אהבה

ללא תנאי

במרחק כזה

שמצריך משקפיים

אני שוכחת כוחה של אבחת כנפיים

אני

תמה, שלמה

קלילת רגליים

אך כל הקרוב ללבי לרחמי

יוצמד לעדשת מקרוסקופ

כי חייו הם חיי

שמחתו שמחתי

והפחד מושיט אותי לאשמתי

כי אישה יודעת

טוב ממנו

מה אהובה צריך

ולעולם תמשיך

להנחות להורות ולהדריך

ולאמא יש מקל וגזר

גבולות שלטון וחינוך

וכשתשוטט בין יומרנות

לגדר גבוהה

ירמסו בהונותיה תשוקה ואהבה

ללא תנאי

אני עוזבת את הדין

נוטשת את הספר

מרשה לחיים לחלחל

בין קירות גופי

בלבבך אהובי

תחת כנפיך בני

bottom of page