הפוכה


גבי שיר

הפוכה

ואיכשהו אצלי הפוך

כמה שיותר רחוק מהלב

כך זועקים קרבי

הוא זכאי

לחמת הספק

ללחי השנייה

לערימות אהבה

ללא תנאי

במרחק כזה

שמצריך משקפיים

אני שוכחת כוחה של אבחת כנפיים

אני

תמה, שלמה

קלילת רגליים