הפוכה


גבי שיר

הפוכה

ואיכשהו אצלי הפוך

כמה שיותר רחוק מהלב

כך זועקים קרבי

הוא זכאי

לחמת הספק

ללחי השנייה

לערימות אהבה

ללא תנאי

במרחק כזה

שמצריך משקפיים

אני שוכחת כוחה של אבחת כנפיים

אני

תמה, שלמה

קלילת רגליים

אך כל הקרוב ללבי לרחמי

יוצמד לעדשת מקרוסקופ

כי חייו הם חיי

שמחתו שמחתי

והפחד מושיט אותי לאשמתי

כי אישה יודעת

טוב ממנו

מה אהובה צריך

ולעולם תמשיך

להנחות להורות ולהדריך

ולאמא יש מקל וגזר

גבולות שלטון וחינוך

וכשתשוטט בין יומרנות

לגדר גבוהה

ירמסו בהונותיה תשוקה ואהבה

ללא תנאי

אני עוזבת את הדין

נוטשת את הספר

מרשה לחיים לחלחל

בין קירות גופי

בלבבך אהובי

תחת כנפיך בני