top of page

מלכה


קלפי מודעות

לרגעים אני מלכה

כול פיסה שלי נחה במקומה

הפאזל מושלם

רגלי צועדות שואפות גופי

מעלה מעלה

אין לי נתינים

יש לי מרחב ללא סוף

נשימה נצחית

ידיעה בהירה.

עדיין מתלמדת

כשמתפרקת

להיטיב את שמיכת ההוד שלי

שתכסה

את חלקי המפוזרים

bottom of page