מלכה


קלפי מודעות

לרגעים אני מלכה

כול פיסה שלי נחה במקומה

הפאזל מושלם

רגלי צועדות שואפות גופי

מעלה מעלה

אין לי נתינים

יש לי מרחב ללא סוף

נשימה נצחית

ידיעה בהירה.

עדיין מתלמדת

כשמתפרקת

להיטיב את שמיכת ההוד שלי

שתכסה

את חלקי המפוזרים