השאיפה לחירות

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

לבן משעבד שחור

אישה הופכת פליטה

אם רק יוותר הקיר על עומדו

לא אחשוב עליו

לא אראה אותה

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

לאדם שתי רגליים

ואמת אחת.

יש לו ארבע רגליים?

אנחנו משליכים

אל הדיר, אל הסיר

אנחנו מולכים.