השאיפה לחירות

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

לבן משעבד שחור

אישה הופכת פליטה

אם רק יוותר הקיר על עומדו

לא אחשוב עליו

לא אראה אותה

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

לאדם שתי רגליים

ואמת אחת.

יש לו ארבע רגליים?

אנחנו משליכים

אל הדיר, אל הסיר

אנחנו מולכים.

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

רצית אותי לאהוב?

הושבתי אותך בכיתה

לבחירות אהובי השפעה על חיי

אומר לך איך, כיצד ומתי

רק עוד פעם אחת ודי

שלשלאות ששמתי על אחר

כובלות אותי לפחד

עושה ימי במגדל השמירה

אסירה וסוהרת גם יחד

אין חושך קטן בתוך האור

אין עבדות קטנה בדרור

הדרך הבטוחה

לחופש שלי

היא לשחרר אותך.