top of page

השאיפה לחירות

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

לבן משעבד שחור

אישה הופכת פליטה

אם רק יוותר הקיר על עומדו

לא אחשוב עליו

לא אראה אותה

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

לאדם שתי רגליים

ואמת אחת.

יש לו ארבע רגליים?

אנחנו משליכים

אל הדיר, אל הסיר

אנחנו מולכים.

השאיפה לחירות חזקה ממש

כמו הפחד לאבד שליטה

רצית אותי לאהוב?

הושבתי אותך בכיתה

לבחירות אהובי השפעה על חיי

אומר לך איך, כיצד ומתי

רק עוד פעם אחת ודי

שלשלאות ששמתי על אחר

כובלות אותי לפחד

עושה ימי במגדל השמירה

אסירה וסוהרת גם יחד

אין חושך קטן בתוך האור

אין עבדות קטנה בדרור

הדרך הבטוחה

לחופש שלי

היא לשחרר אותך.

bottom of page