top of page

אל תשאלי

אל תשאלי

כמה עמוקה את

את נשמתך לא יוכלו לאמוד

רק לאט ובסקרנות ללמוד

אל תשאלי

מה גובהך

את יכולה להיצמד למטר על הקיר

אך הוא לא רואה את שיעור קומתך

אל תשאלי

אם למדת מספיק

אם את יכולה לצאת לדרך

את מוכנה מיום לידתך

עוד תעודה על הקיר לא תוסיף לך ערך

אל תשאלי

מה לאכול

מתי לנוח

האם הוא טוב עבורך

מה לובשים בגילך

איך יאה לרקוד

מה אומר קולך

ולחיות- איך?

למדת לבטוח בקולות אחרים

ערמת צעיפים בתוכך

ומה אם תיפרדי מהם כעת

ותקשיבי

רק

להדהוד לבך

אל תשאלי אם

לשלוח את בנך לצבא

כבר היית שם

בגלגול הקודם ובגלגול הבא

חזרי בתשובה אל טבורך

שם מבכה רחמך

שכחה ומלחמה

שם מקדשת רחמך

חיים עם האדמה

שם את שומעת

שם את יודעת

שם דמך מצייר

שם כוחך מייצר

חלום

שלום.

bottom of page