top of page

מה מצב העסק שלך?

מה מצב העסק שלך?

בגיל 23 פתחתי מסעדה. בגיל 30 נגריה. בגיל 40 מרכז למודעות. בגיל 42 חזרתי להנחות תנועה. בשניים מהמקרים עזרו לי יועצי שיווק לחשוב "מה אני מוכרת". באף אחד מהמקרים לא עצרנו לבדוק

האם מצבי התודעתי כ"מוכרת" תואם לאג'נדה.

כול עסק מבקש לספק, מעבר למוצר עצמו, איכות כלשהי, רגשית או אנרגטית. הלקוחות מגיעים לעסק שלי, ולא של השכן, כיוון שהם חשים התאמה אנרגטית.

על התאמה זו להתרחש, קודם כול, ביני לבין העסק שלי. כשהיא לא קיימת- לא משנה כמה אשקיע בבניה, שיווק , פרסום...- משהו לא יעבוד.

שלב ראשון הוא בדיקה- מה אני מבקשת לספק? האם זה כייף, שמחה, בריאות, שלווה, פינוק, התפתחות... זו הזדמנות נפלאה לבחינה- האם זה באמת מה שאני רוצה להביא לעולם.

אם לא הצלחתי לאבחן בכוחות עצמי, אפשר לשאול חברים ולקוחות, מה הם מרגישים שאתם מביאים לעולם. למפגשי התנועה שלי יש נושאים. לא משנה מה היה נושא המפגש, בסופו תחושת הרוקדות הייתה "חופש ושמחה".

כשיש לי עסק לשמחה, כגון מקום בילוי או חוגים , ואני מסתובבת עם הראש באדמה- העסק יתאים עצמו אלי- וייכשל. אני מבקשת להביא לעולם שלווה ומסתובבת על קוצים- חוסר ההתאמה ישתולל ויכשיל. וכן הלאה.

העסק שלי הנו שלוחה אנרגטית שלי . כך גם מערכות היחסים שלי וביתי. כולם מימוש גשמי של מצבי התודעתי. מחדר הטיפולים שלי יוצאת הרבה אהבה. אם לא אשמור עליה בשאר חדרי ביתי היא לא תפזז גם שם.

העסק שלי הנו שלוחה אנרגטית שלי . כך גם מערכות היחסים שלי וביתי. כולם מימוש גשמי של מצבי התודעתי. מחדר הטיפולים שלי יוצאת הרבה אהבה. אם לא אשמור עליה בשאר חדרי ביתי היא לא תפזז גם שם.

bottom of page