יש לכם פח אשפה?

יש לכם פח אשפה?

כשהייתי צעירה, נהגו להסביר זוגיות ומערכות יחדים ע"י דגם. הוא היה מורכב משני עיגולים, שחפפו זה את זה בחלקם. המשמעות הייתה: אתם משלימים אחד את השני, אתם לא שלמים לבדכם, הזוגיות "תופסת" חלק מכם...

אני מעדיפה דגם בן שלושה עיגולים. כול אחד והעיגול שלו. אחד לי, אחד לך ואחד למערכת היחסים. אני שלמה. אתה שלם ומערכת היחסים היא גוף אוטונומי. היא בחירה. לא גורעת מאתנו ולא מחוייבת לקיומנו.

מה יש בתוך העיגול הזה? מה שאני שמה בו ורק מה שאני שמה בו.

רוצה שיתוף? שימי שיתוף. אהבה? אמון? תשוקה? חזון? שימי, שימי, שימי...

לא רוצה ביקורת? ניג'וס? התעלמות? אל תשימי.

כמו הכול, גם המעגל הזה הוא שיקוף שלי. לכן, אם יש בי עדיין תסכול, יהיה לי קשה מאד לא לשים תסכול... לכן כשאבחין בו במעגל המשותף, אצא לעבודה מולו בתוכי.. וכן הלאה.

ואם בעיגולים עסקינן, פחי אשפה היו גם הם עגולים פעם, אבל נחשו מה? אם הזוגיות שלכם תקבל רק את השאריות, היא תהפוך למזבלה.

אנחנו חולקים חשבונות, ילדים, בתים, מכוניות.... ואתם מגיעים גם ענייני בנק, מורים, נקיונות... ושאר "תענוגות".

<