כפרה עלינו

כפרה עלינו


בגוף הפיסי אני סולחת

על ששקעתי בתחת

של עצמי

ולא תמיד זכרתי שאתם

זו אני

על שחיפשתי צדק ואמת

במקום פשוט לשאוף

עוד שאכטה של כול מה שבא

על עוד רגע בו שכחתי

הכול אהבה

סליחתי

עמוקה כמו המים

וכתובה על החול

כמו חוכמתי

תשוקתי

משפחתי

כמו הכול.

כפרה עלינו

שוב שכחנו

אנחנו אלוהים

ולאלוהים אין פנקס חשבונות

עונשים ומתנות

הוא רק אלוהים

כולו באורות