top of page

שנה טובה 2018

לא מבינה

איך לחיות שנה

בתוכי רגעים

חשוכים, מודעים

מהלכת על גבולות דקים

בין אדמה לשמים

בין מגע ללבד

בין ידיעה לשכחה

פחד ואהבה

בידי רק לבי

לאיזון ההוויה

מבקשת לי הרפיה

במעוף

בנפילה

בזרועות האם הגדולה

הכול בסדר בתי

עוד שבריר בספירלה

עוד אהבה מתחילה

bottom of page