התוכנית

התוכנית


התוכנית היא התקרבות. הבחירה היא עם מה אני עושה קרבה. נחה בטבע שלי נותנת מקום לגופי להתחבק באדמה טובה מאזינה לקולות לבי הם לוחשים לי אותי

התוכנית היא התקרבות הבחירה היא את מה אני מרחיקה מחזירה לבעליו החוקיים כול מה שאיננו אני או אהבה