top of page

מרימה לחיים

מרימה לחיים

אני מרימה לחיי

מי ששכח ומי שזוכר מי שדואג ומי ששומר

זו שכול כולה רעיונות וזו שמחשבתה קבועה זה שצופה למרחק וזה שעטוף בבועה

לך, שיודעת ביטחון בבטנך ואינטואיציה לרוב וגם לך, שהפחד משתק ולא מרשה לעזוב

מרימה לי שמרגישה תמיד וגלי עולים ויורדים ולחיי בני שיודעים שמש וגשם ואינם מוטרדים

לנו שמחליפים צבעים בכול מפגש ועם כול אהבה ולכם היושבים בכיסא זהותכם בגאווה

להיא שיודעת מה היא שווה ולהוא שאותה לא מבין לזו שמוצאת קודש בכול ולזה שטובע בחול

למי שרץ על גבעות חייו בכוח רצון ופעולה ולמי שימיו חולפים במתינות בין חלום לבהייה

למבקש להתקרב למבקש להתבודד לשותק למדבר להודף למתחבר

אני מרימה לחייכם כי זה בדיוק מה שהם האמת שלכם הטבע שלכם החיים שלכם

תמונה: Nelleke Verhoeff

bottom of page