מרימה לחיים

מרימה לחיים

אני מרימה לחיי

מי ששכח ומי שזוכר מי שדואג ומי ששומר

זו שכול כולה רעיונות וזו שמחשבתה קבועה זה שצופה למרחק וזה שעטוף בבועה

לך, שיודעת ביטחון בבטנך ואינטואיציה לרוב וגם לך, שהפחד משתק ולא מרשה לעזוב

מרימה לי שמרגישה תמיד וגלי עולים ויורדים ולחיי בני שיודעים שמש וגשם ואינם מוטרדים

לנו שמחליפים צבעים בכול מפגש ועם כול אהבה ולכם היושבים בכיסא זהותכם בגאווה

להיא שיודעת מה היא שווה ולהוא שאותה לא מבין לזו שמוצאת קודש בכול ולזה שטובע בחול

למי שרץ על גבעות חייו בכוח רצון ופעולה ולמי שימיו חולפים במתינות בין חלום לבהייה

למבקש להתקרב למבקש להתבודד לשותק למדבר להודף למתחבר

אני מרימה לחייכם כי זה בדיוק מה שהם האמת שלכם הטבע שלכם החיים שלכם

תמונה: Nelleke Verhoeff