top of page

בוקר טוב גופי

איפה את מתעוררת בבוקר?

בתוך מליון שאלות פתרון בעיות בממלכת הראש החוקר הדוקר הסוקר?

ואולי את המלכה בממלכת הרגשות משחזרת חוויות מהשמחה של אתמול העצב של לפני שנה שמה את העכשיו בממתינה

את חיית גוף אהובתי התעוררת? קחי נשימה ועוד נשימה הרגישי את משקל הגוף אל המזרון את נועם הסדינים בעורך לטפי כף רגל בכף רגל רכה בדקי אם בשרך מבקש מתיחה או כרבול והעניקי לו את מבוקשו

הניחי יד אוהבת על בטנך ויד שנייה בלבבך חושי כיצד את מרפה אל תוכך

ברגע זה יצרת אותך כלי

עבורך בוקר נפלא

bottom of page