top of page

תקועה?


תקועה ​​

כשאני מרגישה תקועה אני תקועה על התקועה כמו ילדה עומדת במקומה ורוקעת ברגליה כי לא קורה או לא קרה מה שהיא רוצה

ובתוך האכזבה מתחילה תנועה מבוהלת שחייה נגד הזרם ומערבולת ובליעה של מים מלוחים וחרדה

וכך הופכת תקיעות לפחד מוות

היא יודעת לשתק אותי או לשלוח אותי למלחמה

בואי רק אתמול כתבת שיר חיבקת את אהובך רק היום רקדת הגשת שד לבנך

אז בחוץ הכרוז צורח עוד פעולה עוד התמדה עוד רצון אז מה?

כשהקריאה מגרה והמחשבה טוענת נגדך יש דבר אחד לעשות וגם כשהקריאה מעוררת הד אמתי בבטנך יש את אותו דבר לעשות

Stand still ואז עוד קצת Stand still

עד שהמהומה תשכח הטנטרום ירגע התנועה העצבנית תהפוך לגל הטוב של תוכך

מכאן ורק מכאן את יודעת מתי כיצד ולאן תנוע אהבתך

bottom of page