זמן קורונה- כלים של אהבה סרטוני הדרכה

כלי 1- תמיכה

כלי 2

מה שלום הזוגיות שלך ? שני סרטונים, מלאים כלים של אהבה, ממני אליך.