top of page

זמן קורונה- כלים של אהבה סרטוני הדרכה

כלי 1- תמיכה

כלי 2

מה שלום הזוגיות שלך ? שני סרטונים, מלאים כלים של אהבה, ממני אליך.

כלי 3

מגע הוא אחת מהרפואות הטובות, שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו. סדרו מקום נעים, הדליקו נר והצטרפו אלי.

כלי 4

הבית מרגיש קצת תקוע? תוקע? האנרגיה שלך אינה במיטבה? הצטרפו אלי להנעה והתמרה.

כלי 5

שמחה ואני זה סיפור ישן. רוב חיי אני משמחת אנשים. לפעמים טעיתי לחשוב שזה תפקידי. אז, לא מתוך תפקיד וכן, מתוך יכולת פשוטה. אני מתחברת לשמחה בפשטות, כאנרגיה זמינה. היא לא מכסה (כבר לא) על תסכול, אכזבה, עצב, דכדוך וכו'. היא כן עמוד שדרה, שבאמצעותו אני ממשיכה להיות הווה סביב המרכז שלי. קצת על כך בסרטון.

bottom of page