top of page

ימי קורונה- זמן שינוי?

כאשר מופיע אצלי צינון קל, אני מיד בודקת- היכן נדרשת תשומת לבי, האם יש מקום לשינוי כלשהו? זה האומץ שלי.

ישנם אנשים, שהאומץ שלהם הוא "הפוך"- גם כשנפגעו קשות,

הבחירה היא להמשיך, למרות השינוי הדרסטי בגוף, או בחיים-

לחיות בדרך הקרובה ביותר למה שהיה לפני.

ועכשיו כול היקום לקה בצינון והראש שלי זועק קומי עשי אחרת הקולגות שלך מעבירות שיעורי תנועה בזום סדנאות תקשור בפייסבוק ומה אתך?

אין לי פחדים טכנולוגיים כבר טיפלתי מרחוק ומקרוב ואני מפרסמת כאן סרטוני הדרכה יומיים אבל הגוף שלי הגוף שלי אומר לא כרגע לא זה השינוי שלך

עכשיו זמן צב אני עושה רק מה שמרחיב את נשימתי

מארגנת, מסדרת, זורקת, מחדשת את גופי רגשותי חדרי ביתי מערכות היחסים שלי ממשיכה לעבוד על ספר והרצאה בנושא הלם קרב במשפחה

בבא העת אם וכאשר תבוא אחבר שוב את גלגלי הרכב.

מה אתך? הבנת מה מתבקש ממך?

bottom of page