ללא מסיכה


אמא אדמה לא מענישה אותנו. בדיוק כפי שאבא בשמים לא עוסק

במקל וגזר. הם יצרו את היקום הזה. והם נותנים לנו להתקיים בו.

האהבה שלהם נצחית.

הם אהבו אותנו אז והם הם אוהבים אותנו כעת.

אמרו לנו שעונש מגיע לחוטאים. החטא שלנו הוא שכחה.

על שכחה לא מלקים. לשוכחים ממתינים.

בקיום שלנו יש בחירות. ולכול בחירה יש תוצאה.

אלפי שנים למדנו שאין מספיק לכולם. תודעת חוסר מייצרת פחד, שנאה וחוסר ביטחון .

למדנו לפחד מכול מי שהיה אמור לגונן עלינו- הורים, מורים, מנהיגים ומשטרה. מתוך הפחד הנוראי צמחה הישרדות, וכך בחרנו כיצד להתייחס לאחינו האנושיים,

לבעלי החיים ולאדמה כולה- הסכמנו להפרדה, אנסנו, רצחנו, בזזנו, התעלמנו.

והתוצאות כאן.

יש לנו תיקון גדול לעשות. הקולות מבחוץ מספרים לנו שהוא יקרה בשיטות הקודמות.