top of page

עולם חדש


העולם בו הצבנו סמלים לפני אנשים מתפרק עכשיו והוא עושה זאת בסטרפטיז נועז וכנה בפני עינינו המשתאות

בעולם החדש שלי יש חופש חופש חי בגוף כפיה גם היא מתחילה בגוף

אמונה של אחד כופה עצמה על גוף של אחר בשם נורמטיביות דת חוקים ופגיעה ברגשות

רוצים סמל? שדיים הם אחלה סמל להזנה פות היא סמל ל תזכרו מאין באתם ו- אנחנו שווים פין סמל לעוצמה גברית מוארת גוף הוא סמל לחיים תשוקה הקשבה ואהבה.

bottom of page