והגדת

August 27, 2020

והגדת לבנך
מיום שבא ועד היום שהלך
לא לך היא

עד שאמרה לך בוא
לא שלך היא
עד שהגישה שפתיה אליך
עד שנפתח ליבה
עד שפתחה אליך רגליה
ואמרה לך בוא
אני רוצה אותך
וכשאמרה לא
אל לך שנית לשאול
ואל לך לנסות
לא לך היא
דע
אם לקחת
אפסה נשמתך

והגדת לבתך
מיום שבאה ועד היום שהלכה
רק את המארחת
רק את המזמינה
רק כשגופך מבקש
במלוא מאודו
כשנפתחות שפתיך

רוגש לבך
ורגליך מבקשות
בוא בי
למדי בתי
למדי שפת גופך
אם אין כן
יש לא
וגם אם כבר אמרת כן
גם אם נישאת לו
וגם כשגופך ביקש בוא
את שלך
את
לא
שלו

 

 

והגדת
לגננת למורה לשוטר לשופטת ולרופא
ומה
אם זו
בתך היא

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

צרו קשר

054-4684351

כל הזכויות שמורות לגבריאלה שיר
עיצוב האתר: michal sheena