top of page

לעצור ולזכור


אני מאמינה שעוד אפשרי לנו עכשיו ובכול רגע הנס שלנו מחכה

כדי שאוכל להמשיך לפגוש עיניים מושפלות לחבק גופים פגועים לישון בלילה לרצות להיות כאן

אני חייבת להאמין שיש מספיק מאתנו שיכולים ורוצים להסיר את קורי השינה מעל הלב

תהא אשר תהא המלה שהכניעה אותך תהא אשר תהא האלימות שחמסה כול תקווה הכפייה שהקהתה את חושייך

אתה יכול לרדת מגב הסוס להפסיק עכשיו לשבור את רוחו להביט בעיניו

את יכולה להחזיר לאחור יד מכה לשון מקללת להושיט אותך מלטפת

אתה יכול לשמוט את החגורה לכבות את הפורנו לעצור

עד שתזכור

איך לאהוב אותך

לעצור

עד שתזכור לאהוב את אחיך

לעצור

עד שתזכור גבר אוחז עולם בשתי ידיו מרחב לתנועת אישה

עד שזו תעצור עד שתזכור לאהוב אותה את אחיותיה תעצור

עד שתזכור תנועתה המברכת בעולם שאתה מאבטח

נזכור

bottom of page