במיטה עם אלוהים-

קלפים 

קל 14
קל 13
קל 12
קל 11
קל 10
קל 9
קל 8
קל 7
קל 5
קל 5
קל 4
קל 3
קל 2
קלפים 1