top of page

קערות טיבטיות

מהצליל הראשון  שהגיע לאוזני, הרגשתי כי הן פותחות שערי שמים ומחוללות שינויי תדר.
מוצאן של הקערות באזור טיבט.

הקערות הראשונות יוצרו בתקופות העתיקות, עוד לפני הספירה.
הבודהיסטים השתמשו בקערות לתמיכה במדיטציה, כניסה לטראנס ולתפילה.
הצליל העולה מהקערות טהור ועוצמתי, חודר לגוף, מביא לאיזון, לרגיעה ולריפוי של הגוף והמחשבה. הטיפול מעורר את כוחות הריפוי של האדם.
הקערות הטיבטיות ייחודיות , מאחר והן  מפיקות צליל מרכזי ועוד כמה צלילים עיליים (overtones), שהם תוצאה של תרכובת המתכות ותהליך הייצור הייחודי. לכל קערה 3 צלילים ואף יותר, המופקים בהקשה אחת.
צלילי הקערות יוצרים מצב  מדיטטיבי. במצב זה הניגון  גורם לרגיעה עמוקה, להפחתת מתח, לריפוי הוליסטי, לאיזון שתי אונות המוח  ולאיזון הצ'קרות (מרכזי האנרגיה בגוף). צליל זה, עבורי, הוא מנגינה של אהבה ללא תנאי.
תדר הקערות מניע את נוזלי הגוף, ובכך פותח חסימות פיסיות, אנרגטיות ורגשיות. 
כל אלו מובילים לפתיחות חדשה, אמונות חדשות ויצירה מחודשת בחיים.

bottom of page