top of page

מה בין איבה לאהבה

מה בין איבה לאהבה

מה בין איבה לאהבה

בין היוד הקטנה

להא השמנמנה?

זו הקטנה שולחת

שנאה רותחת

אצבע מאשימה

נוגחת

בעולם נוגחת

בעצמה

כמו

נסיכה שרועה על הררי מזרנים

אומרת מלכות

ובגבה ללא הרף

מדקרות עדשים

אם תבחר לפשפש

למיין

לשחרר אל המקור

לבל יחזור

שוב לשקול

כל משפט שמתחיל

ב:"כול"

(חוץ ממשפטי זה, שיישאר בפרוטוקול)

כול הזכרים

כול השונים

כול הנשים

כול האנשים

אם רק

תלטף בקרבה

שנאה עצמית

פחד ומורא

בין האלף לבית שלה

בשורשי הגבורה

ויפתח מרחב לה

וליוד שנפלה

ויכנס בו אור

ונשימה קלה

ואצבע קטנונית תרחב

ליד נאצלה

חובקת את הכוכב

ללא גדר או הגבלה

ללא יראה

תדליק אורות גבוהים

עיני ליבה

לא מוכות בסנוורים

יתיכו כול

עד נקודת האחד

עד נקום

זוכרים ערים

bottom of page