שיבה

שיבה

קלפי מודעות

יש לי כול מיני דרכים מתוחכמות

לקצץ את כנפי

לשים טריז בגלגלי

כשהאור שלי שב אלי

עשרות מונים

ומשהו בי נבהל

אני קטנה מלהכיל

כשאני מאמינה

עמוק בפנים

שחמלתי צומחת

על אדמת הסבל

אני מזמנת את כנופיות הרחוב

להתפרס, לארוב

להשחית ולהתקיף

להציף

בהשוואות

תסכול וספק רציף

אני יודעת את זה בגוף

לפעמים