top of page

שיבה

שיבה

קלפי מודעות

יש לי כול מיני דרכים מתוחכמות

לקצץ את כנפי

לשים טריז בגלגלי

כשהאור שלי שב אלי

עשרות מונים

ומשהו בי נבהל

אני קטנה מלהכיל

כשאני מאמינה

עמוק בפנים

שחמלתי צומחת

על אדמת הסבל

אני מזמנת את כנופיות הרחוב

להתפרס, לארוב

להשחית ולהתקיף

להציף

בהשוואות

תסכול וספק רציף

אני יודעת את זה בגוף

לפעמים

הריקנות

לפעמים

שדה דרדרים

כאבים בוערים

שדים גוערים

והיקום עושה עבורי מחווה

ומלמד אותי שוב ענווה

ואני תלמידה טובה

חוזרת ל Mode אהבה

פוקחת עיני לבי לרווחה

מנקה קרומי אכזבה

ומוצאת את התפעמות

בטרם גבה ליבה

התפעמות מחבקת

בחיקה הטוב

מזכירה לי כמה פשוט לאהוב

שמים כחולים

מים צלולים

גוף בתנועה

מבט עמוק

ואני משיבה אותי ממרחקים

גלי לבי באושר

מתנפצים

אל קירות גופי

הכול טוב בתי

bottom of page