top of page

שנה חדשה- מכתב ליצורים המופלאים, הנכנסים בדלתות המערכת

שנה חדשה- מכתב ליצורים המופלאים, הנכנסים בדלתות המערכת

הורות

כול המתחולל סביבך

הוא פוטנציאל

נתיבים המובילים לאינספור

מחוזות לחקירה

אטומים של ידע שתולים

בנחלות נשמות בדרך

כמוך

אם תשכיל להאזין

גם בחוץ

גם בפנים

עשה זאת

אם החוץ יבלבל

יזרע הרס

באמת העמוקה שלך

בידיעה הצרופה בך

היזכר

אין היודע טוב ממך

אין היודעת עבורך

צלול

שלה אוצרך

גם אם לא מובן

לא מוכר

לא כלול בתוכניות הליבה

דבק בו

לטש אותו

הנח לו בין גלי לבך

אחרי השמש

אחרי הסערה

מה שייוותר

הוא האור שלך

ציור: Mother and Baby, "A New Beginning" by Lindy Longhurst

bottom of page