escape room

November 2, 2017

 

Escape Room

 

העולם הזה Escape Room

חוץ מה Escape  

אני מעסיקה

את אלוהים

בלפזר רמזים

תחת השטיח

מאחורי הווילון

בארגזים

 

 

כמו אתמול

כעסתי

על דברים כל כך חשובים

אז איך זה נשארתי ריקה מבפנים

אני עובדת בלשחרר

בלנשום

באתחולים

 

מחפשת במגירות

מלים טובות ותזכורות

הנה הן חוזרות

עולות בי ואומרות

החדר לא קיים

הקירות בדמיוני

אין לאן לברוח

הוא נבנה למעני

קיר הופך מראה

השלט ביציאה

הראשונה:

הכול זה אני

גאוני!

 

כשאני זוכרת

לרמז הבא ממהרת

היציאה השנייה היא אתגר נגרות

איך נבנה שער

ואין יותר קירות

 

זוכרת יקרה?

הכול בראשך

כבי אותו מעט

חושי גופך

נמתח עד הקצה

חושי גופך

הקצה

חושי

אין קצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

צרו קשר

054-4684351

כל הזכויות שמורות לגבריאלה שיר
עיצוב האתר: michal sheena