top of page

מה טעם החיים שלך?

מהו טעם החיים שלך?


ילדייך? זוגיות? התפתחות? אהוב מושלם

שטרם הגיע? תעודות הצטיינות?

מה קורה לך כשהם לא עומדים בציפיות? כשהם אינם?

"טעם החיים" שלי היה הזוגיות. וכשאהובי שקע להלם קרב, איבדתי לתקופה ארוכה אותו, ואת הטעם לחיי.

המשמעות האמתית של "אין טעם לחיי" היא: אין לי סיבה לקום בבוקר. אין אחיזה בחיים, בגוף, בחשק ובשמחה.

מצאי את טעם החיים שלך. שאלי אותך:

מה מגרה את בלוטות הטעם שלי? ממלא אותי בנוזלי תשוקה?

נפי מהרשימה כול מה שתלוי - קשר עם נשמות אחרות. טעמים אלו מציבים תנאים לשמחה ולתשוקה שלך.

כן, השרות שלנו כאן מחובר לכול, וכן, יותר קל לי להתמלא כשאני באינטראקציה. אך, כך, זו כבר לא רק אנרגיית החיים שלי ולכן היא נעלמת במהירות.

ההתמלאות שלי מפעפעת באופן טבעי, ואז, כשאני שופעת את טעמי שלי, הם זולגים לכול הכיוונים, ללא מאמץ- בהתמסרות.

טעמי אותך

מה מתוק בך

מה חמצמץ

באלו ימים טעם הדם

ואת מתנת המרירות

והחמישי החמקמק

מלאי את הגביע שאת

בך

באהבה

bottom of page