הס


הס יקר

הכול בסדר

אני כאן

מחבקת מפלצות חושך

נאלצת לחרוץ לשונך בפני

להביט בי מתרחקת

לרכל לבטל להתנשא

ועכשיו אתה יכול לנוח

נזכרתי בתודה

בחשיכה שלמה

גם אתה אור

בלעדיך אני לא

אהבה