top of page

הס


הס יקר

הכול בסדר

אני כאן

מחבקת מפלצות חושך

נאלצת לחרוץ לשונך בפני

להביט בי מתרחקת

לרכל לבטל להתנשא

ועכשיו אתה יכול לנוח

נזכרתי בתודה

בחשיכה שלמה

גם אתה אור

בלעדיך אני לא

אהבה

bottom of page