top of page

מבול


אנחנו במבול או רגע לפניו זה הרגע לסוב לאחור ולא להפוך לנציב של מלח

סדום לא נותרה שרופה מאחור אי אפשר להשאיר אותה מאחור ולהמשיך כאילו כלום

זה הרגע לסוב לאחור ולזכור את העבדים את הנשים את הילדים את כול מי שנגזלו ילדותו תומתו תמימותו מיניותו את כול מי שמופקרים חייו בצדי הדרך כדי שאנו נמשיך לצעוד בה

לא באמת המשכנו לצעוד

אי אפשר להמשיך לצעוד זה הרגע לסוב לאחור ולהתפלל חזק שעוד נזכה בעלה של זית

bottom of page