מבול


אנחנו במבול או רגע לפניו זה הרגע לסוב לאחור ולא להפוך לנציב של מלח

סדום לא נותרה שרופה מאחור אי אפשר להשאיר אותה מאחור ולהמשיך כאילו כלום

זה הרגע לסוב לאחור ולזכור את העבדים את הנשים את הילדים את כול מי שנגזלו ילדותו תומתו תמימותו מיניותו את כול מי שמופקרים חייו בצדי הדרך כדי שאנו נמשיך לצעוד בה

לא באמת המשכנו לצעוד

אי אפשר להמשיך לצעוד זה הרגע לסוב לאחור ולהתפלל חזק שעוד נזכה בעלה של זית