במיטה עם אלוהים-

הספר 

במיטה עם אלוהים-

הקלפים 

דברי ימיה- ספר